Administratieve organisatie & optimalisatie

Uw secretariaat functioneert, maar hoe?
“Alles kan beter” is ons motto en dus analyseren we niet alleen de huidige manier van werken, maar kijken we ook wat efficiënter kan verlopen.

  • Huidige processen analyseren en optimaliseren
    • Digitaal versus papieren archief
    • Welke IT-systemen zijn noodzakelijk?
    • Templates & standaardbrieven opstellen
  • Administratieve processen en/of huisreglementen uitschrijven
  • Coaching, supervising & team leading

 

> Terug